MPAA er for piratkopiering

(PB): Det amerikanske filmorganisasjonen MPAA – mest kjent for å bestikke politifolk, jage 400 år gamle terrorgrupper i svenske serverhaller og å ville forby framtiden – erkjenner at de har piratkopiert film. Og plutselig er rollene byttet om: Nå argumenterer interesseorganisasjonen for ikke-kommersiell såkalt “privatkopiering”, noe som organisasjonen har arbeidet for å forby i årtier.

Piratkopieringen er skjedd i forbindelse med at det er MPAA som setter aldersgrensene på filmer i USA. Instruktøren Kirby Dick sendte sin dokumentarfilm “This Film Is Not Yet Rated” inn til aldersgrensevurdering, og MPAA sendte i den forbindelse filmen rundt i organisasjonen, på tross av at opphavsmannen ikke hadde gitt tillatelse til dette.

Ifølge MPAA’s jurister har organisasjonen dog ikke brutt noen lovgivning, ettersom det ikke er noen kommersiell gevinst ved kopieringen. Det er dog en annen argumentasjon enn den man finner på MPAA’s hjemmeside, hvor man kan lese at “produksjon, salg, distribusjon eller kopiering av film uten opphavsmannens godkjenning er ulovlig. Filmpirater er helt enkelt tyver. Alle former for piratkopiering er ulovlig og har alvorlige juridiske konsekvenser”.

Samtidig er den tyske versjonen af MPAA mistenkt for piratkopiering i større skala. Igår tidligere i uken ble det gjennomført en ransaking på deres kontor i Hamburg og hos et høyt rangert medlem. Antipiratene mistenkes, som det tidligere er sett i Sverige, for å ha drevet deres egen server med ophavsrettsbeskyttet materiale og samtidig betalt infiltratorer for å fremprovosere brudd på lovgivningen, som de så kunne slå til imot.